HVORFOR

I mit lange virke som sygeplejerske har jeg set hvordan vi som samfund har udviklet fantastiske helbredelses- metoder overfor farlige eller invaliderende sygdomme.

Sideløbende har jeg altid interesseret mig for årsag og sammenhænge, når det kommer til menneskets trivsel og sundhed.

Jeg har derfor lært mig zoneterapi og andre komplementære metoder, der kan støtte den etablerede medicin.

Jeg respekterer sjælen som en reel størrelse og nødvendig medspiller i den personlige udvikling og for at opretholde sundhed. Således at man er bedst udrustet til at forholde sig til livets udfordringer.

Jeg er derfor også begyndt at tilbyde seancer med Sjælerejse, hvor man kan komme tættere på essensen af det liv, man lever.

En virkelig lægekunst kan kun bestå, hvis den søger en erkendelse af mennesket som både krop, sjæl og ånd (Rudolf Steiner).