BABYER, BØRN OG UNGE

Jo yngre vi er, jo mere modtagelig er vi for en zoneterapeutisk behandling, og både store og små børn oplever i regelen behandling behagelig.

Nyfødte kan have gavn af zoneterapi, hvis fødslen har været hård ved dem, eller hvis de generes af et umodent tarmsystem. Det kan give uro og besvær med fordøjelsen og påvirke søvnrytme. Som oftest kan ganske få behandlinger hjælpe det lille system på vej.

Lidt større børn kan f ex være generet af gentagne infektioner, fordøjelsesproblemer, søvnforstyrrelser eller døje med smerter i bevægeapparatet.

Når børnene udsættes for de hormonelle ændringer i puberteten opstår andre problematikker. Zoneterapi kan være med til at bringe ro ind i det hormonelle kaos og gøre lidt mere overskuelig.

 

Ikke alt, der kan tælles, tæller, og ikke alt, der tæller, kan tælles.

Albert Einstein